Oncology products

Cytokeratin Tumor markers

> TPS®

MonoTotal®

TPAcykTM

UBC®

Bacteriology products

Detection of acute typhoid fever

TUBEX® TF

 

Upcoming events

Aktieägarna i IDL Biotech AB (publ), kallas härmed till årsstämma den 6 maj 2014, kl 15.00 på Scandic Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.

Se kallelse här

 Årsredovisningen finner ni här